طراحی سایت وب 2.0

طراحی وب ۲٫۰
زمانی که وب تازه به وجود آمده بود تنها موسسات و دانشگاه ها و… امکان ایجاد مطالب را داشتند و به نوعی می توان گفت که وب محدود به چندین مرکز بود. کاربران در این دوره که به آن وب 1.0 گفته می شود تنها مجوز مشاهده اطلاعات را داشتند و خود امکان ایجاد محتوا و یا تغییر را نداشتند.
برای اینکه بتوان وب را گسترش داد نیاز به تعامل و همکاری مشترک از طرف کاربران ، ماشین ها و نرم افزارها بود. در این راستا وب 2.0 به وجود آمد.

طراحی سایت وب ۲
در وب 2.0 کاربران می توانند خود محتوا تولید کرده و آن را بر روی اینترنت بگذارند. در نوشته های دیگران تغییراات اعمال کنند( در صورت داشتن دسترسی) و هر اطلاعات و دانشی که دارند را با سایر افراد سهیم شوند.

ویژگی‌های وب2

  • مردمی تر
  • ساز و کار خود ترمیمی محتوای وب ۲
  • جهش در معنای آموزش
  • پویایی داده‌ها
  • حرکت در فضای سه بعدی
  • امکان تعامل بیشتر بازدید کنندگان سایت‌ها با مدیران سایت

از عوال مهمی که می توان در بوجود امدن وب ۲ اشاره کرد افزوده شدن به حجم اطلاعات و نیاز به سیتسم ها و نرم افزارهایی که بتواند بر این حجم از اطلاعات مدیریت کند، اشاره کرد.ارتباط با شرکت طراحی سایت رسا دیتا