• قدرت پخش کلیه آیات قرآن
  • توانایی پخش صوت در تلفن های همراه
  • ارائه ی کل آیات قرآن به صورت متن
  • توانایی انتخاب قاری مورد نظر
  • امکان تنظیم صدا در خود مرورگر
  • توانایی پخش در تمامی مرورگرها
apache
jquery-ui
google-analytic
css3

طراحی سایت

true

سئو سایت

true

پشتیبانی

true

تعداد صفحات

5

زمان طراحی سایت

قیمت طراحی سایت

فرم شفارش طراحی سایت شبیه همین سایت

فرم ارسال نظر برای همین سایت