• دارای سیستم خبرخوان بسیار قوی
  • قابل تغییر در هر زمان
  • ارائه آخرین اخبار به همراه متن به صورت کاملا اتوماتیک
  • ارائه تصاویر خبرهای سایر وب سایت ها به صورت اتوماتیک
  • قابلیت حذف و اضافه کردن خبرهای جمع آوری شده
  • قابلیت اضافه و حذف سایت های خبری برای خبرخوانی اتوماتیک
css3
google-analytic
mysql
apache
node

طراحی سایت

true

سئو سایت

true

پشتیبانی

true

تعداد صفحات

40

زمان طراحی سایت

قیمت طراحی سایت

فرم شفارش طراحی سایت شبیه همین سایت

فرم ارسال نظر برای همین سایت