• طراحی شده با کدهای پی اچ پی
  • عدم استفاده از سیستم های سی ام اس آماده
  • طراحی قالب اختصاصی
  • امکان ایجاد اتاق گفتگو
  • پشتیبانی از صد نفر در هر اتاق گفتگو
  • کدهای کاملا بهینه شده
jquery
apache
headjs
css3

طراحی سایت

true

سئو سایت

true

پشتیبانی

true

تعداد صفحات

20

زمان طراحی سایت

قیمت طراحی سایت

فرم شفارش طراحی سایت شبیه همین سایت

فرم ارسال نظر برای همین سایت