• طراحی شده به صورت تک صفحه ای
  • طراحی شده به صورت آژاکس بدون عوض شدن صفحه
  • دارای سیستم رزومه
  • دارای سیستم تماس و ارتباط
modernizr
W3 VAlidator
javascript
fontawsome

طراحی سایت

true

سئو سایت

true

پشتیبانی

true

تعداد صفحات

10

زمان طراحی سایت

قیمت طراحی سایت

فرم شفارش طراحی سایت شبیه همین سایت

فرم ارسال نظر برای همین سایت